Checklista för handelsbolag/kommanditbolag

Handelsbolag kan vara ett alternativ om ni är minst två personer som ska starta ett företag tillsammans. Det finns inte något krav på satsat kapital, men delägarna är personligt och solidariskt ansvariga för företagets skulder.

Kommanditbolag är en variant av handelsbolag. Minst en person måste vara obegränsat personligt ansvarig för företagets skulder, övriga är endast ansvariga med satsat kapital. Läs mer om handelsbolag och kommanditbolag som företagsform.

Ska du starta handelsbolag eller kommanditbolag? Svara på frågorna nedan för att skapa din egen personliga checklista.

* Obligatoriska frågor är markerade med asterisk

Ska du anställa någon vid företagsstarten? *Ska du ta emot kontant betalning? *Ska du handla med utlandet?

Vad gäller för dig?