Checklista för ekonomisk förening

För att starta en ekonomisk förening krävs minst tre personer. Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen och medlemmarna ska vara delaktiga i verksamheten. Medlemmarnas ekonomiska ansvar är i princip begränsat till medlemsinsatsen. Läs mer om ekonomisk förening som företagsform.

Svara på frågorna för att skapa din personliga checklista.

* Obligatoriska frågor är markerade med asterisk

Ska du anställa någon vid företagsstarten? *Ska du ta emot kontant betalning? *Ska du handla med utlandet?

Vad gäller för dig?