Checklista för aktiebolag

Aktiebolag kan startas av en eller flera personer. För att starta ett aktiebolag krävs ett aktiekapital på minst 50 000 kronor. Det personliga ansvaret för bolagets skulder är i princip begränsat till aktiekapitalet. Aktiebolaget är en egen juridisk person. Läs mer om aktiebolag som företagsform.

Ska du starta aktiebolag? Svara på frågorna för att skapa din personliga checklista.

* Obligatoriska frågor är markerade med asterisk

Ska du anställa någon vid företagsstarten? *Ska du ta emot kontant betalning? *Ska du handla med utlandet?

Vad gäller för dig?Ska du starta restaurang?

Gör vår checklista som ger dig överblick över de tillstånd du behöver söka och de myndighetskontakter du behöver ha.