Checklista för att anordna evenemang

Ska du anordna ett evenemang?  Svara på några frågor och få en personlig checklista för just ditt evenemang. Här får du en samlad bild över de uppgifter du behöver lämna och de tillstånd du kan behöva söka hos kommuner, myndigheter och länsstyrelser. Checklistan är till för företag och föreningar. Checklistan är inte till för dig som ska anordna privata evenemang. 

Aktuellt: 
Begränsade möjligheter till allmänna sammankomster och tillställningar (polisen.se)
Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19 (folkhalsomyndigheten.se)

  1. 1Plats och miljö
  2. 2Mat, alkohol och tobak
  3. 3Musik och underhållning
  4. 4Övrigt
  5. Din checklista

1. Plats och miljö

Vilket slags evenemang ska du anordna?
I vilken kommun ska evenemanget hållas?

Om evenemanget ska hållas i flera olika kommuner, ange den kommun där evenemanget startar. Just nu ger checklistan dig information samt länkar till de kommuner som varit med och utvecklat tjänsten. Om du inte hittar din kommun i listan, välj övriga. 

Ska evenemanget äga rum i ett naturområde eller på vatten?

Ska evenemanget vara helt eller delvis i skog, mark, sjöar, hav eller vattendrag? 

Ansvarig: Tillväxtverket