Checklista för att starta biodling

Här kan du som tänker starta en verksamhet med biodling få reda på vilka tillstånd du behöver söka, och vilka uppgifter du behöver lämna till myndigheter och kommuner. Svara på några frågor och få en personlig checklista. 

Checklistan riktar sig till dig som vill sälja honung och honungsprodukter, den är inte till för dig som endast tänker ha bin för självhushållning. 

  1. 1Ditt företag
  2. 2Din produktion
  3. 3Din verksamhet
  4. Din checklista

1. Ditt företag

Vilken företagsform ska ditt företag ha?

När du ska starta företag måste du välja företagsform. Läs mer om olika företagsformer

Var vill du bedriva din verksamhet?

Välj den kommun där dina bisamhällen är placerade. Om du har bisamhällen i flera olika kommuner, välj den kommun där du har flest bisamhällen.

Ska du anställa personal?
Kommer du bygga om lokaler, eller bygga en ny lokal för din verksamhet?

Ansvarig: Tillväxtverket