Avgifter

Välj företags- eller föreningsform för att se avgifterna för olika typer av ärenden. Hittar du inte ett ärende nedan betyder det att det är avgiftsfritt. Alla ärenden som du anmäler till Skatteverket är avgiftsfria.

Sidan blev senast uppdaterad:

Enskild näringsidkare
Aktiebolag
Handelsbolag
Kommanditbolag
Ekonomisk förening
Bostadsrättsförening

Ärende Avgift
Enskild näringsidkare
Registrera enskild näringsidkare 900 kr
Anmäla bifirma, per styck 700 kr
Anmäla parallellfirma (företagsnamnet på annat språk), per styck 700 kr
Ändra län för företaget, flytta verksamheten till ett annat län 700 kr
Ändra företagsnamn 700 kr
Ändra verksamhet 400 kr
Anmäla bifirma, per styck 700 kr
Anmäla parallellfirma (företagsnamnet på annat språk), per styck 700 kr
Avregistrera bifirma eller parallellfirma 400 kr
Ändra län för företaget, flytta verksamheten till ett annat län 700 kr
Skydda företagsnamnet i ytterligare län där verksamheten bedrivs, per län 700 kr
Anmäla eller avregistrera prokurist 300 kr
Anmäla eller avregistrera föreståndare 800 kr
Anmäla eller ändra revisor 300 kr
Ärende Avgift
Aktiebolag
Registrera aktiebolag 1900 kr
Anmäla bifirma, per styck 1000 kr
Anmäla parallellfirma (företagsnamnet på annat språk), per styck 1000 kr
Ändra företagsnamn 1000 kr
Ändra bolagsordning, exempelvis säte, verksamhet och räkenskapsår 700 kr
Anmäla bifirma, per styck 1000 kr
Anmäla parallellfirma (företagsnamnet på annat språk), per styck 1000 kr
Avregistrera bifirma eller parallellfirma 700 kr
Dela upp eller lägga samman aktier 700 kr
Ändra styrelse, verkställande direktör, särskild firmatecknare och firmateckning 600 kr
Anmäla eller ändra särskild delgivningsmottagare 600 kr
Egen avgång ur styrelsen 600 kr
Anmäla eller ändra revisor 600 kr
Revisor avgår i förtid – anmälan från företaget 600 kr
Dela upp eller lägga samman aktier 700 kr
Ärende Avgift
Handelsbolag
Registrera handelsbolag 900 kr
Anmäla bifirma, per styck 700 kr
Anmäla parallellfirma (företagsnamnet på annat språk), per styck 700 kr
Ändra län för företaget, flytta verksamheten till ett annat län 700 kr
Ändra företagsnamn 700 kr
Ändra verksamhet 400 kr
Anmäla bifirma, per styck 700 kr
Anmäla parallellfirma (företagsnamnet på annat språk), per styck 700 kr
Avregistrera bifirma eller parallellfirma 400 kr
Ändra län för företaget, flytta verksamheten till ett annat län 700 kr
Skydda företagsnamnet i ytterligare län där verksamheten bedrivs, per län 700 kr
Ändra bolagsman, extern firmatecknare och firmateckning 300 kr
Anmäla eller avregistrera prokurist 300 kr
Anmäla eller ändra revisor 300 kr
Egen avgång som bolagsman, extern firmatecknare och prokurist 300 kr
Ärende Avgift
Kommanditbolag
Registrera kommanditbolag 900 kr
Anmäla bifirma, per styck 700 kr
Anmäla parallellfirma (företagsnamnet på annat språk), per styck 700 kr
Ändra län för företaget, flytta verksamheten till ett annat län 700 kr
Ändra företagsnamn 700 kr
Ändra verksamhet 400 kr
Anmäla bifirma, per styck 700 kr
Anmäla parallellfirma (företagsnamnet på annat språk), per styck 700 kr
Avregistrera bifirma eller parallellfirma 400 kr
Ändra län för företaget, flytta verksamheten till ett annat län 700 kr
Skydda företagsnamnet i ytterligare län där verksamheten bedrivs, per län 700 kr
Ändra komplementär, kommanditdelägare, extern firmatecknare och firmateckning 300 kr
Anmäla eller avregistrera prokurist 300 kr
Anmäla eller ändra revisor 300 kr
Egen avgång som komplementär, kommanditdelägare, extern firmatecknare och prokurist 300 kr
Ärende Avgift
Ekonomisk förening
Registrera ekonomisk förening 1100 kr
Anmäla bifirma, per styck 700 kr
Anmäla parallellfirma (företagsnamnet på annat språk), per styck 700 kr
Ändra föreningens namn 700 kr
Ändra föreningens stadgar, exempelvis verksamhet, räkenskapsår och styrelsegränser 700 kr
Anmäla bifirma, per styck 700 kr
Anmäla parallellfirma (företagsnamnet på annat språk), per styck 700 kr
Avregistrera bifirma eller parallellfirma 700 kr
Ändra styrelse, verkställande direktör, särskild firmatecknare och firmateckning 600 kr
Anmäla eller ändra särskild delgivningsmottagare 600 kr
Anmäla eller ändra revisor 600 kr
Egen avgång ur styrelsen 600 kr
Revisor avgår i förtid – anmälan från föreningen 600 kr
Ärende Avgift
Bostadsrättsförening
Registrera bostadsrättsförening 1100 kr
Anmäla parallellfirma (företagsnamnet på annat språk), per styck 700 kr
Ändra föreningens namn 700 kr
Ändra föreningens stadgar, exempelvis verksamhet, räkenskapsår och styrelsegränser 700 kr
Anmäla parallellfirma (företagsnamnet på annat språk), per styck 700 kr
Avregistrera parallellfirma 700 kr
Ändra styrelse, verkställande direktör, särskild firmatecknare och firmateckning 600 kr
Anmäla eller ändra särskild delgivningsmottagare 600 kr
Anmäla eller ändra revisor 600 kr
Egen avgång ur styrelsen 600 kr
Revisor avgår i förtid – anmälan från föreningen 600 kr
Registrera ekonomisk plan i bostadsrättsförening 700 kr

 

Hjälpte den här informationen dig?

Ja Nej

Tack för din återkoppling!

Berätta gärna vad du tycker om sidan. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamt.se.

Till sidans topp