Avgifter för ärenden

Sidan blev senast uppdaterad:

Vissa ärenden du anmäler via Bolagsverkets e-tjänst på verksamt.se är avgiftsbelagda. Här kan du se aktuella avgifter för de vanligaste ärendena.

Fler avgifter hittar du på bolagsverket.se

Alla ärenden som du anmäler till Skatteverket är avgiftsfria

En registrering i Skatteverkets e-tjänst på verksamt.se är alltid kostnadsfri.

Enskild näringsverksamhet
Aktiebolag
Handelsbolag
Kommanditbolag
Filial
Ekonomisk förening
Bostadsrättsförening

Ärende E- tjänst Blankett
Enskild näringsverksamhet
Registrera företagsnamn för enskild näringsverksamhet 1 200 kr 1 500 kr
Ändra adress och e-postadress 0 kr 0 kr
Ändra företagsnamn 1 000 kr 1 200 kr
Ändra verksamhet 600 kr 800 kr
Avregistrera enskild näringsverksamhet 0 kr 0 kr
Ärende E-tjänst Blankett
Aktiebolag
Registrera aktiebolag 1 900 kr 2 200 kr
Ändra postadress och e-postadress 0 kr 0 kr
Ändra företagsnamn 1 400 kr 1 600 kr
Ändra bolagsordning, exempelvis säte, verksamhet och räkenskapsår    800 kr 1 000 kr
Anmäla särskilt företagsnamn, per styck 1 400 kr 1 600 kr
Styrelse, verkställande direktör, firmateckning och revisor    800 kr 1 000 kr
Egen avgång ur styrelsen    800 kr 1 000 kr
Anmäla vinstutdelning beslutad på extra bolagsstämma    0 kr 0 kr
Ärende E-tjänst Blankett
Handelsbolag
Registrera handelsbolag 1 200 kr 1 500 kr
Ändra postadress och e-postadress 0 kr 0 kr
Ändra företagsnamn 1 000 kr 1 200 kr
Ändra verksamhet 600 kr 800 kr
Bolagsman, extern firmatecknare, firmateckning och prokurist 600 kr 800 kr
Egen avgång som bolagsman, extern firmatecknare och prokurist 600 kr 800 kr
Avregistrera handelsbolag 0 kr 0 kr
Ärende E-tjänst Blankett
Kommanditbolag
Registrera kommanditbolag 1 200 kr 1 500 kr
Ändra postadress och e-postadress 0 kr 0 kr
Ändra företagsnamn 1 000 kr 1 200 kr
Ändra verksamhet 600 kr 800 kr
Ändra komplementär, kommanditdelägare, extern firmatecknare, firmateckning och prokurist 600 kr 800 kr
Egen avgång som komplementär, kommanditdelägare, extern firmatecknare och prokurist 600 kr 800 kr
Avregistrera kommanditbolag 0 kr 0 kr
Ärende E-tjänst Blankett
Filial
Registrera filial 2 500 kr 2 500 kr
Ändra postadress 0 kr 0 kr
Ändra filialens namn, verksamhet och räkenskapsår 800 kr 800 kr
Verkställande direktör, vice verkställande direktör, särskild delgivningsmottagare och revisor 800 kr 800 kr
Egen avgång som verkställande direktör, vice verkställande direktör och särskild delgivningsmottagare 800 kr 800 kr
Ändra uppgifter för det utländska företaget, exempelvis räkenskapsår, företagsnamn och företrädare 800 kr 800 kr
Avregistrera filial 0 kr 0 kr
Ärende E-tjänst Blankett
Ekonomisk förening
Registrera ekonomisk förening 1 300 kr 1 600 kr
Ändra postadress och e-postadress 0 kr 0 kr
Ändra föreningens namn 900 kr 1 100 kr
Ändra föreningens stadgar, exempelvis verksamhet, räkenskapsår och styrelsegränser 800 kr 1 000 kr
Styrelse, verkställande direktör, ordförande, särskild firmatecknare, firmateckning och revisor 800 kr 1 000 kr
Egen avgång ur styrelsen 800 kr 1 000 kr
Ärende E-tjänst Blankett
Bostadsrättsförening
Registrera bostadsrättsförening 1 300 kr 1 600 kr
Registrera ekonomisk plan 800 kr 1 000 kr
Ändra postadress och e-postadress 0 kr 0 kr
Ändra föreningens namn 900 kr 1 100 kr
Ändra föreningens stadgar, exempelvis verksamhet, räkenskapsår och styrelsegränser 800 kr 1 000 kr
Styrelse, verkställande direktör, särskild firmatecknare, firmateckning och revisor 800 kr 1 000 kr
Egen avgång ur styrelsen 800 kr 1 000 kr

Hjälpte den här informationen dig?