Avgifter

Sidan blev senast uppdaterad:

Vissa ärenden du anmäler via Bolagsverkets e-tjänst på verksamt.se är avgiftsbelagda. Alla ärenden som du anmäler till Skatteverket är avgiftsfria.

Avgiften till Bolagsverket betalar du direkt i e-tjänsten när du gör din anmälan.
Läs mer om hur du betalar ditt ärende på Bolagsverkets webbplats

Enskild näringsidkare
Aktiebolag
Handelsbolag
Kommanditbolag
Ekonomisk förening
Bostadsrättsförening

Ärende E-tjänst Blankett
Enskild näringsidkare
Anmäla enskild näringsidkare 1 100 kr 1 400 kr
Registrera särskilt företagsnamn, per styck 900 kr 1 100 kr
Anmäla företagsnamnet på främmande språk, per styck 900 kr 1 100 kr
Ändra län för företaget, flytta verksamheten till ett annat län 900 kr 1 100 kr
Ändra företagsnamn 900 kr 1 100 kr
Ändra verksamhet 600 kr 800 kr
Avregistrera särskilt företagsnamn eller företagsnamn på främmande språk 600 kr 800 kr
Skydda företagsnamnet i ytterligare län där verksamheten bedrivs, per län 900 kr 1 100 kr
Anmäla eller avregistrera prokurist 500 kr 800 kr
Anmäla eller ändra revisor 500 kr 800 kr
Ärende E-tjänst Blankett
Aktiebolag
Anmäla aktiebolag 1 900 kr 2 200 kr
Anmäla särskilt företagsnamn, per styck 1 300 kr 1 500 kr
Anmäla företagsnamn på främmande språk, per styck 1 300 kr 1 500 kr
Ändra företagsnamn 1 300 kr 1 500 kr
Ändra bolagsordning, exempelvis säte, verksamhet och räkenskapsår    800 kr 1 000 kr
Avregistrera särskilt företagsnamn eller företagsnamn på annat språk    800 kr 1 000 kr
Dela upp eller lägga samman aktier    800 kr 1 000 kr
Ändra styrelse, verkställande direktör, särskild firmatecknare och firmateckning    700 kr 1 000 kr
Anmäla eller ändra särskild delgivningsmottagare    700 kr 1 000 kr
Egen avgång ur styrelsen    700 kr 1 000 kr
Anmäla eller ändra revisor    700 kr 1 000 kr
Revisor avgår i förtid – anmälan från företaget    700 kr 1 000 kr
Ärende E-tjänst Blankett
Handelsbolag
Anmäla handelsbolag 1 100 kr 1 400 kr
Anmäla särskilt företagsnamn, per styck 900 kr 1 100 kr
Anmäla företagsnamn på främmande språk, per styck 900 kr 1 100 kr
Ändra län för företaget, flytta verksamheten till ett annat län 900 kr 1 100 kr
Ändra företagsnamn 900 kr 1 100 kr
Ändra verksamhet 600 kr 800 kr
Avregistrera särskilt företagsnamn eller företagsnamn på främmande språk 600 kr 800 kr
Skydda företagsnamnet i ytterligare län där verksamheten bedrivs, per län 900 kr 1 100 kr
Ändra bolagsman, extern firmatecknare och firmateckning 500 kr 800 kr
Anmäla eller avregistrera prokurist 500 kr 800 kr
Anmäla eller ändra revisor 500 kr 800 kr
Egen avgång som bolagsman, extern firmatecknare och prokurist 500 kr 800 kr
Ärende E-tjänst Blankett
Kommanditbolag
Anmäla kommanditbolag 1 100 kr 1 400 kr
Anmäla särskilt företagsnamn, per styck 900 kr 1 100 kr
Anmäla företagsnamn på främmande språk, per styck 900 kr 1 100 kr
Ändra län för företaget, flytta verksamheten till ett annat län 900 kr 1 100 kr
Ändra företagsnamn 900 kr 1 100 kr
Ändra verksamhet 600 kr 800 kr
Avregistrera särskilt företagsnamn eller företagsnamn på annat språk 600 kr 800 kr
Skydda företagsnamnet i ytterligare län där verksamheten bedrivs, per län 900 kr 1 100 kr
Ändra komplementär, kommanditdelägare, extern firmatecknare och firmateckning 500 kr 800 kr
Anmäla eller avregistrera prokurist 500 kr 800 kr
Anmäla eller ändra revisor 500 kr 800 kr
Egen avgång som komplementär, kommanditdelägare, extern firmatecknare och prokurist 500 kr 800 kr
Ärende E-tjänst Blankett
Ekonomisk förening
Anmäla ekonomisk förening 1 300 kr 1 600 kr
Anmäla särskilt företagsnamn, per styck 900 kr 1 100 kr
Anmäla företagsnamn på främmande språk, per styck 900 kr 1 100 kr
Ändra föreningens företagsnamn 900 kr 1 100 kr
Ändra föreningens stadgar, exempelvis verksamhet, räkenskapsår och styrelsegränser 800 kr 1 000 kr
Avregistrera särskilt företagsnamn eller företagsnamn på främmande språk 800 kr 1 000 kr
Ändra styrelse, verkställande direktör, särskild firmatecknare och firmateckning 700 kr 1 000 kr
Anmäla eller ändra särskild delgivningsmottagare 700 kr 1 000 kr
Egen avgång ur styrelsen 700 kr 1 000 kr
Anmäla eller ändra revisor 700 kr 1 000 kr
Revisor avgår i förtid – anmälan från föreningen 700 kr 1 000 kr
Ärende E-tjänst Blankett
Bostadsrättsförening
Anmäla bostadsrättsförening   1300 kr 1 600 kr
Anmäla företagsnamn på främmande språk, per styck 900 kr 1 100 kr
Ändra föreningens företagsnamn 900 kr 1 100 kr
Ändra föreningens stadgar, exempelvis verksamhet, räkenskapsår och styrelsegränser 800 kr 1 000 kr
Avregistrera företagsnamnet på främmande språk 800 kr 1 000 kr
Ändra styrelse, verkställande direktör, särskild firmatecknare och firmateckning  700 kr 1 000 kr
Anmäla eller ändra särskild delgivningsmottagare 700 kr 1 000 kr
Egen avgång ur styrelsen 700 kr 1 000 kr
Anmäla eller ändra revisor 700 kr 1 000 kr
Revisor avgår i förtid – anmälan från föreningen 700 kr 1 000 kr
Anmäla ekonomisk plan 800 kr 1 000 kr

 

Hjälpte den här informationen dig?