Avgifter

Sidan blev senast uppdaterad:

Vissa ärenden du anmäler via Bolagsverkets e-tjänst på verksamt.se är avgiftsbelagda. Alla ärenden som du anmäler till Skatteverket är avgiftsfria.

Enskild näringsidkare
Aktiebolag
Handelsbolag
Kommanditbolag
Ekonomisk förening
Bostadsrättsförening

Ärende Avgift
Enskild näringsidkare
Registrera enskild näringsidkare 900 kr
Anmäla särskilt företagsnamn, per styck 700 kr
Anmäla företagsnamn på annat språk, per styck 700 kr
Ändra län för företaget, flytta verksamheten till ett annat län 700 kr
Ändra företagsnamn 700 kr
Ändra verksamhet 400 kr
Avregistrera särskilt företagsnamn eller företagsnamn på annat språk 400 kr
Ändra län för företaget, flytta verksamheten till ett annat län 700 kr
Skydda företagsnamnet i ytterligare län där verksamheten bedrivs, per län 700 kr
Anmäla eller avregistrera prokurist 300 kr
Anmäla eller avregistrera föreståndare 800 kr
Anmäla eller ändra revisor 300 kr
Ärende Avgift
Aktiebolag
Registrera aktiebolag 1900 kr
Anmäla särskilt företagsnamn, per styck 1000 kr
Anmäla företagsnamn på annat språk, per styck 1000 kr
Ändra företagsnamn 1000 kr
Ändra bolagsordning, exempelvis säte, verksamhet och räkenskapsår 700 kr
Avregistrera särskilt företagsnamn eller företagsnamn på annat språk 700 kr
Dela upp eller lägga samman aktier 700 kr
Ändra styrelse, verkställande direktör, särskild firmatecknare och firmateckning 600 kr
Anmäla eller ändra särskild delgivningsmottagare 600 kr
Egen avgång ur styrelsen 600 kr
Anmäla eller ändra revisor 600 kr
Revisor avgår i förtid – anmälan från företaget 600 kr
Dela upp eller lägga samman aktier 700 kr
Ärende Avgift
Handelsbolag
Registrera handelsbolag 900 kr
Anmäla särskilt företagsnamn, per styck 700 kr
Anmäla företagsnamn på annat språk, per styck 700 kr
Ändra län för företaget, flytta verksamheten till ett annat län 700 kr
Ändra företagsnamn 700 kr
Ändra verksamhet 400 kr
Avregistrera särskilt företagsnamn eller företagsnamn på annat språk 400 kr
Ändra län för företaget, flytta verksamheten till ett annat län 700 kr
Skydda företagsnamnet i ytterligare län där verksamheten bedrivs, per län 700 kr
Ändra bolagsman, extern firmatecknare och firmateckning 300 kr
Anmäla eller avregistrera prokurist 300 kr
Anmäla eller ändra revisor 300 kr
Egen avgång som bolagsman, extern firmatecknare och prokurist 300 kr
Ärende Avgift
Kommanditbolag
Registrera kommanditbolag 900 kr
Anmäla särskilt företagsnamn, per styck 700 kr
Anmäla företagsnamn på annat språk, per styck 700 kr
Ändra län för företaget, flytta verksamheten till ett annat län 700 kr
Ändra företagsnamn 700 kr
Ändra verksamhet 400 kr
Avregistrera särskilt företagsnamn eller företagsnamn på annat språk 400 kr
Ändra län för företaget, flytta verksamheten till ett annat län 700 kr
Skydda företagsnamnet i ytterligare län där verksamheten bedrivs, per län 700 kr
Ändra komplementär, kommanditdelägare, extern firmatecknare och firmateckning 300 kr
Anmäla eller avregistrera prokurist 300 kr
Anmäla eller ändra revisor 300 kr
Egen avgång som komplementär, kommanditdelägare, extern firmatecknare och prokurist 300 kr
Ärende Avgift
Ekonomisk förening
Registrera ekonomisk förening 1100 kr
Anmäla särskilt företagsnamn, per styck 700 kr
Anmäla företagsnamn på annat språk, per styck 700 kr
Ändra föreningens namn 700 kr
Ändra föreningens stadgar, exempelvis verksamhet, räkenskapsår och styrelsegränser 700 kr
Avregistrera särskilt företagsnamn eller företagsnamn på annat språk 700 kr
Ändra styrelse, verkställande direktör, särskild firmatecknare och firmateckning 600 kr
Anmäla eller ändra särskild delgivningsmottagare 600 kr
Anmäla eller ändra revisor 600 kr
Egen avgång ur styrelsen 600 kr
Revisor avgår i förtid – anmälan från föreningen 600 kr
Ärende Avgift
Bostadsrättsförening
Registrera bostadsrättsförening 1100 kr
Anmäla företagsnamn på annat språk, per styck 700 kr
Ändra föreningens namn 700 kr
Ändra föreningens stadgar, exempelvis verksamhet, räkenskapsår och styrelsegränser 700 kr
Avregistrera företagsnamn på annat språk 700 kr
Ändra styrelse, verkställande direktör, särskild firmatecknare och firmateckning 600 kr
Anmäla eller ändra särskild delgivningsmottagare 600 kr
Anmäla eller ändra revisor 600 kr
Egen avgång ur styrelsen 600 kr
Revisor avgår i förtid – anmälan från föreningen 600 kr
Registrera ekonomisk plan i bostadsrättsförening 700 kr

 

Hjälpte den här informationen dig?

Berätta gärna mer om vad du tycker om sidan!

Fältet är obligatoriskt

Fältet är obligatoriskt

Behandling av personuppgifter

När du fyller i formuläret sparas de personuppgifter du lämnar hos Bolagsverket. Bolagsverket ansvarar för dessa uppgifter. Vi sparar uppgifterna för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

Mer om personuppgifter, om dina rättigheter och hur du kan klaga