Avgifter

Sidan blev senast uppdaterad:

Vissa ärenden du anmäler via Bolagsverkets e-tjänst på verksamt.se är avgiftsbelagda. Alla ärenden som du anmäler till Skatteverket är avgiftsfria.

Avgiften till Bolagsverket betalar du direkt i e-tjänsten när du gör din anmälan.
Läs mer om hur du betalar ditt ärende på Bolagsverkets webbplats

Enskild näringsidkare
Aktiebolag
Handelsbolag
Kommanditbolag
Ekonomisk förening
Bostadsrättsförening

Ärende E- tjänst    Blankett
Enskild näringsidkare
Registrera enskild näringsidkare 1 200 kr 1 500 kr
Anmäla särskilt företagsnamn, per styck 1 000 kr 1 200 kr
Anmäla företagsnamnet på främmande språk, per styck 1 000 kr 1 200 kr
Ändra län för företaget, flytta verksamheten till ett annat län 1 000 kr 1 200 kr
Ändra företagsnamn 1 000 kr 1 200 kr
Ändra verksamhet 600 kr 800 kr
Avregistrera särskilt företagsnamn eller företagsnamn på främmande språk 600 kr 800 kr
Skydda företagsnamnet i ytterligare län där verksamheten bedrivs, per län 1 000 kr 1 200 kr
Anmäla eller ändra prokurist 600 kr 800 kr
Anmäla eller ändra revisor 600 kr 800 kr
Ärende E-tjänst Blankett
Aktiebolag
Registrera aktiebolag 1 900 kr 2 200 kr
Anmäla särskilt företagsnamn, per styck 1 400 kr 1 600 kr
Anmäla företagsnamn på främmande språk, per styck 1 400 kr 1 600 kr
Ändra företagsnamn 1 400 kr 1 600 kr
Ändra bolagsordning, exempelvis säte, verksamhet och räkenskapsår    800 kr 1 000 kr
Avregistrera särskilt företagsnamn eller företagsnamn på annat språk    800 kr 1 000 kr
Dela upp eller lägga samman aktier    800 kr 1 000 kr
Ändra styrelse, verkställande direktör, särskild firmatecknare och firmateckning    800 kr 1 000 kr
Anmäla eller ändra särskild delgivningsmottagare    800 kr 1 000 kr
Egen avgång ur styrelsen    800 kr 1 000 kr
Anmäla eller ändra revisor    800 kr 1 000 kr
Revisor avgår i förtid – anmälan från företaget    800 kr 1 000 kr
Ärende E-tjänst    Blankett
Handelsbolag
Registrera handelsbolag 1 200 kr 1 500 kr
Anmäla särskilt företagsnamn, per styck 1 000 kr 1 200 kr
Anmäla företagsnamn på främmande språk, per styck 1 000 kr 1 200 kr
Ändra län för företaget, flytta verksamheten till ett annat län 1 000 kr 1 200 kr
Ändra företagsnamn 1 000 kr 1 200 kr
Ändra verksamhet 600 kr 800 kr
Avregistrera särskilt företagsnamn eller företagsnamn på främmande språk 600 kr 800 kr
Skydda företagsnamnet i ytterligare län där verksamheten bedrivs, per län 1 000 kr 1 200 kr
Ändra bolagsman, extern firmatecknare och firmateckning 600 kr 800 kr
Anmäla eller avregistrera prokurist 600 kr 800 kr
Anmäla eller ändra revisor 600 kr 800 kr
Egen avgång som bolagsman, extern firmatecknare och prokurist 600 kr 800 kr
Ärende E-tjänst     Blankett
Kommanditbolag
Registrera kommanditbolag 1 200 kr 1 500 kr
Anmäla särskilt företagsnamn, per styck 1 000 kr 1 200 kr
Anmäla företagsnamn på främmande språk, per styck 1 000 kr 1 200 kr
Ändra län för företaget, flytta verksamheten till ett annat län 1 000 kr 1 200 kr
Ändra företagsnamn 1 000 kr 1 200 kr
Ändra verksamhet 600 kr 800 kr
Avregistrera särskilt företagsnamn eller företagsnamn på annat språk 600 kr 800 kr
Skydda företagsnamnet i ytterligare län där verksamheten bedrivs, per län 1 000 kr 1 200 kr
Ändra komplementär, kommanditdelägare, extern firmatecknare och firmateckning 600 kr 800 kr
Anmäla eller avregistrera prokurist 600 kr 800 kr
Anmäla eller ändra revisor 600 kr 800 kr
Egen avgång som komplementär, kommanditdelägare, extern firmatecknare och prokurist 600 kr 800 kr
Ärende E-tjänst Blankett
Ekonomisk förening
Registrera ekonomisk förening 1 300 kr 1 600 kr
Anmäla särskilt företagsnamn, per styck 900 kr 1 100 kr
Anmäla företagsnamn på främmande språk, per styck 900 kr 1 100 kr
Ändra föreningens företagsnamn 900 kr 1 100 kr
Ändra föreningens stadgar, exempelvis verksamhet, räkenskapsår och styrelsegränser 800 kr 1 000 kr
Avregistrera särskilt företagsnamn eller företagsnamn på främmande språk 800 kr 1 000 kr
Ändra styrelse, verkställande direktör, särskild firmatecknare och firmateckning 800 kr 1 000 kr
Anmäla eller ändra särskild delgivningsmottagare 800 kr 1 000 kr
Egen avgång ur styrelsen 800 kr 1 000 kr
Anmäla eller ändra revisor 800 kr 1 000 kr
Revisor avgår i förtid – anmälan från föreningen 800 kr 1 000 kr
Ärende E-tjänst Blankett
Bostadsrättsförening
Registrera bostadsrättsförening   1300 kr 1 600 kr
Anmäla företagsnamn på främmande språk, per styck 900 kr 1 100 kr
Ändra föreningens företagsnamn 900 kr 1 100 kr
Ändra föreningens stadgar, exempelvis verksamhet, räkenskapsår och styrelsegränser 800 kr 1 000 kr
Avregistrera företagsnamnet på främmande språk 800 kr 1 000 kr
Ändra styrelse, verkställande direktör, särskild firmatecknare och firmateckning  800 kr 1 000 kr
Anmäla eller ändra särskild delgivningsmottagare 800 kr 1 000 kr
Egen avgång ur styrelsen 800 kr 1 000 kr
Anmäla eller ändra revisor 800 kr 1 000 kr
Revisor avgår i förtid – anmälan från föreningen 800 kr 1 000 kr
Registrera ekonomisk plan 800 kr 1 000 kr

 

Hjälpte den här informationen dig?