Ändra uppgift om delägare i fåmansaktiebolag

Sidan blev senast uppdaterad:

Logga in för att ändra uppgift om delägare i fåmansaktiebolag hos Skatteverket.

I Skatteverkets e-tjänst kan du:

  • ändra uppgift om hur många aktier delägarna äger
  • lägga till ny delägare
  • ta bort delägare.

Det är bara den som är registrerad som behörig firmatecknare för företaget som kan använda e-tjänsten. Det finns inte en separat e-tjänst för att ändra eller lägga till delägaruppgifter, utan det gör du som en del i Skatteverkets e-tjänst.

Mer om Mina sidor

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om Mina sidor.

Hjälpte den här informationen dig?